Dínamo Futebol Clube

Dínamo Futebol Clube

Fundado em 20/09/1970 em Santa Rosa